Ovjera potpisa


Osobna nazočnost

Za ovjeru potpisa nužno je u Veleposlanstvo donijeti ispravu kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo (važeća osobna iskaznica, važeća putovnica).

Za ovjeru potpisa građanina na ispravi naplaćuje se konzularna pristojba sukladno tarifnom broju 88., Zakona o upravnim pristojbama u visini od 10,00 USD za svaki potpis.