Pristojbe


Plaćanje pristojbi iz djelatnosti konzularnih poslova uređeno je Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14), tarifni brojevi od 74 do 101.

Plaćanje konzularnih pristojbi se obavlja isključivo putem uplate na bankovni račun Veleposlanstva u Leumi banci na sljedećoj adresi: Bank Leumi Le Israel

Branch 833 Einstein, Tel Aviv, Account no: 605678/11