Ovjera potpisa


Osobna nazočnost

Za ovjeru potpisa nužno je u Veleposlanstvo donijeti ispravu kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo (važeća osobna iskaznica, važeća putovnica).

Za ovjeru potpisa građanina na ispravi naplaćuje se konzularna pristojba sukladno tarifnom broju 74. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi u visini od 11,00 USD za svaki potpis.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana