Državljanstvo


Za primitak u hrvatsko državljanstvo potrebno je popuniti obrazac "Zahtjev i upitnik za stjecanje državljanstva", koji je dostupan u rubrici Obrasci, priložiti životopis,  te dostaviti slijedeće dokumente:

 • javni dokument starijeg datuma iz kojeg je vidljivo da se stranka izjašnjavala kao pripadnik hrvatskog naroda (radna knjižica, vojna knjižica, svjedodžba, indeks itd.). Ukoliko u navedenim dokumentima nema rubrike "Narodnost" ipak je potrebno dostaviti preslike istih, kao i javne isprave roditelja kojima se dokazuje pripadnost hrvatskom narodu.
 • javni dokument starijeg datuma iz kojeg je vidljivo da je stranka iselila iz Republike Hrvatske s namjerom da u inozemstvu stalno živi ili da je potomak hrvatskih iseljenika.
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je stranka u bračnoj zajednici), ne stariji od 6 mjeseci
 • ovjerenu presliku važeće identifikacijske isprave (vozačka dozvola, putovnica ili slično)
 • ako su zahtjevom roditelja obuhvaćena i malodobna djeca, potrebna je suglasnost drugog roditelja te za svako malodobno dijete izvod iz matične knjige rođenih. Djeca starija od 14 godina moraju dati pismenu suglasnost.
 • dostaviti potvrdu o nekažnjavanju, prevedenu i ovjerenu kod javnog bilježnika

Napomena:

 • Uz sve isprave na stranom jeziku nužno je dostaviti prijevod na hrvatskom jeziku i ovjeru pečatom apostille.

Ukoliko želite saznati više o uvjetima za stjecanje hrvatskog državljanstva molimo da posjetite web stranicu Ministarstva unutarnjih poslova Republike: www.mup.hr.

 

Prestanak državljanstva

Državljanstvo Republike Hrvatske prestaje:

 • otpustom
 • odricanjem
 • po međunarodnim ugovorima

Otpust iz hrvatskog državljanstva može se dati osobi koja je podnijela zahtjev za otpust i udovoljava propisanim uvjetima.

Poslove u vezi otpusta iz hrvatskog državljanstva obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova i sve informacije i obrasci dostupni su na: http://www.mup.hr/39.aspx

Za zahtjeve za primitak u hrvatsko državljanstvo ili zahtjev za ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva naplaćuje se konzularna pristojba sukladno tarifnom broju 54. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi u visini od 223,00 USD. Za zahtjeve za utvrđivanje hrvatskog državljanstva naplaćuje se konzularna pristojba sukladno tarifnom broju 54. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi u visini od 56,00 USD.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana